SPONSOREN

We danken onze sponsoren voor hun steun. Samen met de sponsoren bundelen we onze krachten om bezoekers uit Gouda e.o. en elkaar te inspireren
en te helpen om met respect voor mens, dier en onze omgeving te leven. We willen met hen uitdragen dat Gouda 
een stad is waar duurzaam leven vanzelfsprekend is. 

Het is onze ambitie om bezoekers via onze media te inspireren en op het festival geïnspireerd naar huis te laten gaan met concrete ideeën over hoe leuk, lekker en makkelijk het eigenlijk is om (meer) ‘groen’ te zijn en handelen. Hieronder lees je hoe onze sponsoren hun bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.

SAMEN DUURZAAM GOUDA

Festival Gouda Maakt Toekomst is een initiatief van Samen Duurzaam Gouda. Samen Duurzaam Gouda heeft als doelstelling het bewustzijn van een duurzame samenleving onder individuen en groepen in de Goudse samenleving te vergroten. Onder duurzame samenleving verstaan wij een mondiale en lokale samenleving waar iedereen de ontwikkelingsruimte die de natuur biedt eerlijk met elkaar deelt. 

Betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van diverse projecten zijn: Stichting Fairtrade Gouda, Raad van Kerken Gouda, IVN IJssel en Gouwe, NIVON Natuurvrienden Gouda e.o., Grootouders voor het Klimaat en diverse enthousiaste burgers. 

Meer informatie: www.samenduurzaamgouda.nl.

DUURZAAMHEIDSPLATFORM GOUDA

Samen versnellen we onze duurzaamheidskansen; dat is het uitgangspunt van Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG). Een platform voor bedrijven die duurzaamheid in hun DNA hebben, maar ook voor al die andere bedrijven, organisaties en instellingen die de ontwikkelingen willen volgen of duurzamer willen werken. Met elkaar leveren we een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Gouda en de regio, in tal van korte- en langetermijnprojecten. Projecten die individueel moeilijk te realiseren zijn, maar in een collectief kader vaak wél haalbaar blijken. De belangrijkste thema’s daarbij zijn energietransitie, circulaire economie en onderwijs & arbeidsmarkt. Het doel: een hoger milieu- én financieel rendement, en ‘duurzaam denken en doen’ een structureel onderdeel maken van de bedrijfsvoering. Meer informatie: www.dpgouda.nl.

WARMTETRANSITIEMAKERS

Wij zijn de WarmteTransitieMakers, een gedreven team die de warmtetransitie willen versnellen. Samen met gemeenten, woningcorporaties, bewoners, netbeheerders en warmtebedrijven werken we aan de meest eenvoudige en transparante aanpak om aardgasvrij te worden, voor elke buurt en ieder gebouw. Meer informatie: warmtetransitiemakers.nl.

voorBIJ papier

De posters en flyers voor Gouda maakt toekomst wordt geprint op voorBIJ©-papier. VoorBIJ© is gerecycled papier met vezels van maaisel uit ecologisch beheerde bermen. Door bermgras te gebruiken als grondstof voor het papier komt de opgeslagen CO2 in het maaisel niet vrij en krijgt het nieuwe waarde. Het maaisel wordt in eigen beheer verwerkt tot een geschikte grondstof. Omdat het maaisel niet blijft liggen in de bermen, verschraalt de bodem en biedt het kansen voor meer verschillende bloemen, kruiden en grassen. Het levert voeding en bescherming voor allerlei dieren. De insecten staan op het menu van vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren. Bovendien houden kruidenrijke gewassen door de complexere wortelstructuren het water beter vast en blijft de bodem steviger. Als de bloemen en kruiden uitgebloeid zijn, wordt de berm gemaaid en het maaisel afgevoerd, gedroogd, gemalen en gebruikt als grondstof voor nieuw papier. Meer informatie: www.voorbijpapier.nl.

NEW HORIZON

New Horizon Urban Mining ontmantelt gebouwen met als doel zoveel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. Niet duurder, wel circulair! En zij leveren het grootste assortiment bouwmaterialen uit urban mining ter wereld waarmee bouwers direct kunnen besparen. Meer informatie: newhorizon.nl

DIENT ELKAAR MET BLIJDSCHAP

Fonds ‘Dient elkaar met blijdschap’ steunt projecten die het samenwerken en samenleven met moslims en christenen in Gouda stimuleren.
"Ontmoeting en samen optrekken zorgt ervoor dat je elkaar leert kennen en dat is de basis voor een blijvende verbinding tussen mensen."
Meer informatie: www.dientelkaarmetblijdschap.nl.


UITLOPER

Uitloper is de event website voor alles wat er gaande is in de regio Gouda en Alphen aan de Rijn, van sport, theater, tot film, of een gezellige wandeling. Wil je wat leuks doen, kijk op https://www.uitlopergouda.nl/

GOUDAPOT
GoudApot is een vrijwilligersorganisatie die initiatieven steunt van Goudse initiatiefnemers die de straat, de wijk of de stad mooier, leuker of beter maken.
Wij doen dit door geld en adviezen te verstrekken, zonder het initiatief over
te nemen.

ZOGOUDS.NL

ZoGouds.nl is hét internetplatform voor Gouda. Wij hebben als doel om alles wat er gebeurd is en dat nog gaat gebeuren in Gouda op één overzichtelijke website aan te bieden.Van een agenda met evenementen en activiteiten, locaties met openingstijden en natuurlijk het echte Goudse nieuws, tot aan vacatures van bedrijven in Gouda en omgeving en toffe artikelen van Goudse ondernemers. Je vindt het op ZoGouds.nl.

MAAKGOUDADUURZAAM.NL

 Op MaakGoudaDuurzaam.nl vind je alles wat er gebeurd en alles wat je nodig hebt in Gouda rond duurzaamheid. In ‘Maak Gouda Duurzaam’ werken vele partijen samen: Goudse inwoners, ondernemers, (sport)verenigingen, scholen, kerken, woningcorporaties, ODMH, provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en de gemeente Gouda.


DE GOUDSE SCHOUWBURG

Stichting Schouwburgcomplex Gouda exploiteert zowel De Goudse Schouwburg als Cinema Gouda. Beide uitgaansgelegenheden bieden wekelijks een keur aan voorstellingen, films en activiteiten voor een divers publiek uit Gouda en omgeving. Cinema Gouda vertoont 7 dagen per week film in 6 zalen. En naast ruim 300 theatervoorstellingen per jaar is De Goudse Schouwburg ook hét Podium van de Stad waar culturele en commerciële evenementen plaatsvinden.

 

GEMEENTE GOUDA

Gemeente Gouda wil de Gouda duurzaam doorgeven aan volgende generaties. Hier spannen we ons maximaal voor in. We handhaven de ambitie om als Gouda in 2040 CO2-neutraal te zijn. We willen een groener en goed bereikbaar Gouda, waar het prettig wonen, werken en ontspannen is met een duurzame economie. Duurzaamheid gaat over alle beleidsterreinen en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar ieder collegelid een bijdrage aan levert. (Bron: Bestuursakkoord 2022-2026 'Geef Gouda door.)OOK GOUDA MAAKT TOEKOMST STEUNEN?

GOUDA MAAKT TOEKOMST timmert aan de weg. We willen zoveel mogelijk mensen in Gouda e.o. op een laagdrempelige manier handvatten aanreiken, zodat zij duurzame keuzes gaan maken. Na een succesvol festival in 2022 slaan we in 2023 opnieuw onze handen ineen. Om het festival mogelijk te maken zijn we op zoek naar partijen die geloven in een duurzamere toekomst en aan dit Goudse festival  willen bijdragen. 

Belangrijke benefits voor jouw organisatie zijn:

  • - zorgen voor maatschappelijke betrokkenheid
  • - stimuleren van duurzaamheid in de regio
  • - steunen regionale evenementen en makers

We bieden drie sponsorpakketten. Heb je andere ideeën? Dan bespreken we graag wat sponsoring van GOUDA MAAKT TOEKOMST voor jouw organisatie kan betekenen.

PAKKET 1: €250,- incl. BTW
- noemen en taggen in socials en nieuwsbericht(en)
- vermelding met speciale dank op de website, inclusief een doorverwijs-link naar eigen website

PAKKET  2: €500,- incl. BTW
- noemen en taggen in socials en nieuwsbericht(en)
- vermelding met speciale dank op de website, inclusief logo en een doorverwijslink naar eigen website
+ zichtbaarheid tijdens het festival met logo en dank op sponsorbord/banner
+ vermelding in het persbericht dat wordt uitgezonden

PAKKET 3: v.a. €750,- incl. BTW
- noemen en taggen in socials en nieuwsbericht
- vermelding met speciale dank op de website, inclusief logo en een doorverwijslink naar eigen website
- zichtbaarheid tijdens het festival met logo en dank op sponsorbord/banner
- vermelding in het persbericht dat wordt uitgezonden
+ ‘sponsors in beeld’, verhalend vermelding op website d.m.v. een interview
+ mogelijkheid voor eigen inbreng en zichtbaarheid tijdens het festival

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op via info@goudamaakttoekomst.nl.

Instagram